KVKK

SOSYAL.info kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Genel Bilgilendirme

SOSYAL.info, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ("KVKK") m. 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için aşağıdaki bildirileri müşterilerimizin dikkatine sunar.

SOSYAL.info, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ile ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla amacıyla hazırlanmıştır.

SOSYAL.infoolarak www.SOSYAL.info adresindeki internet sitemiz (“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası, SOSYAL.info tarafından yönetilen site için geçerlir ve Politika’da açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Aydınlatma Metni, SOSYAL.info tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. SOSYAL.info işbu Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki metnini yapılabilecek değişiklikler sonucunda her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. SOSYAL.info işbu Kişisel Verilerin Korunması Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir.

SOSYAL.info 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız.

SOSYAL.info'nun kişisel verileri toplamasındaki yasal dayanak nedir?

KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Daha iyi hizmet verebilmek için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizi ifa edebilmek amacıyla bazı kişisel verilerinizi sizlerden talep etmekteyiz.

SOSYAL.info kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor ve çerezleri nasıl kullanıyor?

SOSYAL.info web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca SOSYAL.info tarafından işlenmektedir.

SOSYAL.info web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

SOSYAL.info daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile sitemiz içinde gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, güvenli olarak saklayacaktır.

SOSYAL.info sitesinde bulunan çerezler; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek, geliştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme durumundan kurtaran çerezleri ve daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

SOSYAL.info Sitesi çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google Chrome : Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer : Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox : Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini tıklayınız. "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera : Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "çerezler" bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari :Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.orghttps://www.youronlinechoices.eu adresini ziyaret edebilirsiniz, veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

SOSYAL.info'da yer alan çerezlerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

_gid :Kullanıcı tanımlama için (1 Gün)

_csrf : kullanıcıyı tanımak ve GET işlemleri (1 Gün)

PHPSESSID : Kullanıcı oturumunun aktif tutulması (12 Saat)

_ga : Analytics cihaz bilgisi - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için (2 Yıl)

SOSYAL.info kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

SOSYAL.info , mevzuatın izin verdiği durumlarda kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, devredebilecek ve işleyebilecektir.

SOSYAL.info sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

Güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek ve gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak,

müşteri memnuniyetini artırmak,

alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek,

hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

SOSYAL.info kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

SOSYAL.info ile paylaşılan kişisel veriler, SOSYAL.info gözetimi ve kontrolü altındadır. SOSYAL.info, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

SOSYAL.info kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar SOSYAL.info yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK'nın 4. maddesi uyarınca SOSYAL.info kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda SOSYAL.info yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin SOSYAL.info doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.